Opleidingen en trainingen

Nascholing "Steenmarter en Vleermuizen"

Vleermuizen zijn nuttige en interessante dieren. Bescherming van deze dieren is inmiddels de normaalste zaak van de wereld geworden. Toch kunnen vleermuizen gebouwen binnendringen waar ze overlast voor bewoners veroorzaken. Bewoners willen een oplossing voor het vleermuisprobleem. Hoe pak je dat aan? Welke maatregelen mag je nemen?

Steenmarters komen steeds vaker voor in Nederland. Aanvankelijk alleen aan de uiterste oostgrens, inmiddels breder verspreid in het noordoosten, oosten en zuidoosten van het land en langzaamaan rukken ze verder op naar het westen. Steenmarters zijn beschermde dieren die echter voor flinke overlast kunnen zorgen.

Tijdens de cursus gaan we in op de meest voorkomende soorten. We bespreken de (inter)nationale wet- en regelgeving op dit gebied en ook de biologie en habitat komt aan de orde. Verder gaan we in op de wijze van bescherming en welke risico’s voor de volksgezondheid kunnen er ontstaan. Tenslotte bespreken we de afhandeling van meldingen.

Inhoud:

Doelgroep:
Bestrijdingstechnici en medewerkers van gemeenten die vanuit hun professie te maken hebben met vleermuizen en/of marterachtigen. Verder een ieder die vanuit zijn of haar belangstelling of werk te maken heeft met vleermuizen en/of marterachtigen. Speciale voorkennis is voor deze cursus niet vereist.

Resultaat:
Deelnemers zijn op de hoogte van de belangrijkste wetten en regelingen zoals die in Nederland gelden. Verder raken de cursisten bekend met de biologie en de leefwijze van de belangrijkste vleermuissoorten en marterachtigen. Cursisten kunnen plaatsen in termen van bescherming, risico’s voor de volksgezondheid en kunnen meldingen  afhandelen.  

Praktijk:
Er is geen apart praktijkgedeelte aan verbonden. 

Nascholingspunten/-dagdelen:
25 nascholingspunten voor gediplomeerde bestrijdingstechnici (per 1 januari 2014 heeft deze nascholing een waarde van 2 dagdelen).

Toetsing:
Aan het eind van de nascholingsdag neemt de Stichting CPMV de bijbehorende toets af.

Cursusduur:
1 dag

Lestijden:
08.00 uur – 15.00 uur

Prijs:
€ 250,- excl. BTW en inclusief toetskosten en registratie nascholingspunten CPMV

Opmerkingen: 
De cursusprijs is exclusief BTW en inclusief toets bij het CPMV alsmede de registratie van nascholingspunten bij een positief afgesloten toets, cursusmateriaal en verzorging gedurende de gehele dag. 

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

Cursusdata

NSV 01/21 -- (GAAT ZEKER DOOR) (OOK ONLINE TE VOLGEN)
24 november 2021 van 08:00 - 15:00 uur Bodegraven
© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID