Opleidingen en trainingen

TPO-sm:Training Persoonlijke Ontwikkeling - Senior Medewerker

Doelgroep

Medewerkers die opvallen in de organisatie en waarvan vermoed wordt dat zij beschikken over leidinggevende capaciteiten.

Doelstelling
Het doel van deze training is om een beter beeld te krijgen van de capaciteiten en ontwikkelmogelijkheden van de deelnemer. De lesstof en de opdrachten zijn erop gericht om de deelnemer verder te ontwikkelen en te ontplooien zodat hij/zij in de toekomst eventueel een leidinggevende functie kan bekleden.

Nut & noodzaak van de training                             
- Bewustwording en ontwikkeling van de eigen capaciteiten 
- Bewustwording en eliminatie van belemmerende overtuigingen 
- Verbeteren van de communicatieve vaardigheden 
- Bewustwording van en inzicht in de eigen rol in de organisatie 
- Ontwikkelingsmogelijkheden en capaciteiten in kaart brengen

Inhoud           
- Het nut en de noodzaak van bewustwording en persoonlijke ontwikkeling 
- Bewustwording, analyse en ontwikkeling van communicatieve vaardigheden 
- Het elimineren van beperkende overtuigingen m.b.v. de RET methode 
- Je rol/verstandhouding m.b.t. je leidinggevende en collega’s 
- Feedback geven en ontvangen 
 - Transactionele Analyse (TA) 
- Analyse kernkwadranten 
- Kwaliteiten en valkuilen 
- Time-management 
- Werken met SMART doelstellingen

Werkwijze/uitvoering
Intakegesprek:
Het begeleidingstraject zal starten met een persoonlijke intakegesprek, waar zowel met de deelnemer(s) als de leiding het vertrekpunt wordt besproken.
5 dagen training:
Tijdens de training zal er middels het behandelen van theoretische lesstof en het werken met verschillende technieken en praktijkopdrachten gewerkt worden aan de persoonlijke ontwikkeling en bewustwording van de deelnemer.
Portfolio:
Tijdens de trainingsdagen wordt er een portfolio opgebouwd waarin de testen, analyses, opdrachten, onderzoeken en resultaten worden opgenomen.
Afronding:
Aan de hand van deze portfolio zal er per deelnemer een eindgesprek worden gehouden. De resultaten die uit de opdrachten naar voren zijn gekomen en de kwaliteiten/competenties van de deelnemer zullen besproken worden. U kunt op basis van dit gesprek en de portfolio besluiten of de deelnemer geschikt is om de Teamleider training bij SPA te gaan volgen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID