Opleidingen en trainingen

TPO: Training Persoonlijke Ontwikkeling

 

Doelgroep                             
Medewerkers die opvallen in de organisatie en die zich verder persoonlijk willen ontwikkelen met als uitgangspunt het op gang brengen van een bewustwordings- en ontwikkelingsproces.

Doelstelling
Het doel van deze training is dat de deelnemers zichzelf beter leren kennen (sterke/zwakke punten) waardoor ze bewuster zullen gaan handelen. Hierdoor zijn ze in staat om de aanwezige kennis en persoonlijke kwaliteiten adequaat in te zetten tijdens het werk waardoor hun functioneren binnen de organisatie zal verbeteren. Op de werkvloer zal dit ervoor zorgen dat zij beter in staat zijn om samen te werken, te communiceren of zich in te leven in anderen.

Nut & noodzaak van de training                             
- Bewustwording en ontwikkeling van de eigen capaciteiten 
- Bewustwording en eliminatie van belemmerende overtuigingen 
- Verbeteren van de communicatieve vaardigheden 
- Bewustwording van en inzicht in de eigen rol in de organisatie 
- Ontwikkelingsmogelijkheden en capaciteiten in kaart brengen

Inhoud           
- Het nut en de noodzaak van bewustwording en persoonlijke ontwikkeling 
- Bewustwording, analyse en ontwikkeling van communicatieve vaardigheden 
- Het elimineren van beperkende overtuigingen m.b.v. de RET methode 
- Je rol/verstandhouding m.b.t. je leidinggevende en collega’s 
- Feedback geven en ontvangen 
 - Transactionele Analyse (TA) 
- Analyse kernkwadranten 
- Kwaliteiten en valkuilen 
- Time-management 
- Werken met SMART doelstellingen

Werkwijze/uitvoering
5 dagen training:
Tijdens de training zal er middels het behandelen van theoretische lesstof en het werken met verschillende technieken en praktijkopdrachten gewerkt worden aan de persoonlijke ontwikkeling en bewustwording van de deelnemer.
Portfolio: 
Tijdens de trainingsdagen wordt er een portfolio opgebouwd waarin de testen, 
analyses, opdrachten, onderzoeken en resultaten worden opgenomen.
Afronding:
Indien gewenst kan er na afronding een evaluatie-/adviesgesprek plaatsvinden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID