Opleidingen en trainingen

SRB Praktijk: Smart Reinigen met Beelden – Praktijk

Doelgroep
Uitvoerende medewerkers, werkzaam in de buitendienst van gemeenten, verzelfstandigde reinigingsbedrijven, wijkteams en sociale werkvoorzieningsbedrijven.

Doel
Het doel is om uitvoeringsgerichte medewerkers en hun direct leidinggevenden in de praktijk te trainen met de resultaatgerichte aanpak van zwerfvuilbestrijding, om op de meest effectieve manier het opgedragen resultaat (schoonheidsgraad) te behalen.

Aanpak
Deze praktijktraining wordt vooraf gegaan door een brainstormbijeenkomst, waarin door leidinggevenden en uitvoerenden afspraken worden gemaakt over de uit te proberen en te testen werkmethodes. Daarnaast zullen er FOCUS-gebieden uitgekozen worden.

Aan de hand van de monitoringsgegevens ‘Inzeten Resultaat’ wordt er wekelijks een resultaatbespreking met de leidinggevende en de wijkverantwoordelijke medewerkers georganiseerd, waarin de behaalde resultaten en ontwikkelingen besproken worden. Ook wordt er bepaald of aanpassingen op de huidige of nieuw te testen werkmethode noodzakelijk zijn.

Door verschillende werkmethodes in een deel van de eigen wijk uit te proberen en zelf te ontdekken welke daarvan met de minste inspanning het meest resultaat levert, zal er geleidelijk een duurzame verandering in de aanpak van de uitvoerende medewerkers ontstaan. Aan het eind van het traject worden de resultaten geëvalueerd in een evaluatiebijeenkomst.

Onderwerpen  

 

 

 

 

 

 

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID