Opleidingen en trainingen

SRB Monitoring: Smart Reinigen met Beelden Monitoring

Doelgroep
Direct verantwoordelijke leidinggevende medewerkers die leiding geven aan uitvoerende medewerkers, medewerkers/controleurs ten behoeve van de beoordeling uitvoering door interne of externe opdrachtnemers.

Doel
De bovenvermelde doelgroep zowel in theorie als praktijk op te leiden in het beoordelen van de schoonheidsgraad van de openbare ruimte in.

Aanpak
De training start met 1 dagdeel intake/afstemming. Vervolgens vinden er 3 dagdelen theorie en 4 dagdelen praktijkbegeleiding plaats. Daarbij krijgen de deelnemers training en begeleiding in de praktijk, in het op de juiste wijze kunnen monitoren van de schoonheidsgraad van de openbare ruimte van een werkgebied. Afsluiting van de cursus gebeurt door middel van een gezamenlijk evaluatiemoment van de opgedane ervaring en een multiple choice test.

Onderwerpen

Resultaat
Deelnemers zijn in staat door middel van monitoring de kwaliteit van de openbare ruimte (de mate van aanwezigheid van zwerfafval)  op basis van de SNS/CROW beeldmaatlatten (de schoonheidsgraden) te kunnen beoordelen.  

Duur van de curus

Aantal deelnemers
Theorie: max. 10 personen per groep en Praktijk: 2 tot 5 deelnemers per wijk

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID