Opleidingen en trainingen

SRB - Management; Smart Reinigen met Beelden - Management

Doelgroep
Afdelingshoofden, mensen die werken op een bedrijfsbureau, op de afdeling HRM en medewerkers van de afdeling Planning & Control die in hun werk te maken hebben met de werkvoorbereiding, de ondersteuning, de realisatie en de control van de uitvoeringsactiviteiten.

 

 

Doel 
Deelnemers bewust maken dat resultaatgericht management bijdraagt aan betere prestaties van de organisatie en dat een adequate ondersteuning daarbij onontbeerlijk is.

 

 

Aanpak
Vooraf dient middels een intake heel duidelijk te zijn waar de organisatie nu staat en waar zij naar toe wil. Met het afdelingshoofd dient vooraf besproken te worden hoe resultaatgericht werken daarin past. De manier waarop kan worden ingevuld in de theoretisch opgezette training. Dat dient zo veel mogelijk op interactieve wijze plaats te vinden. De trainingen hebben daarvoor een balans tussen het overdragen van relevante kennis en het discussiëren over het toepassen daarvan in de eigen organisatie.

 

 

Cursusinhoud
·         Wat het aandeel is van het schoonmaken in het totale beleidsinstrumentarium.
·         De betekenis van resultaatgericht werken.
·         Hoe je de resultaten kunt meten (monitoring).
·         Hoe je bruikbare informatie maakt van de meetgegevens.
·         Hoe je zorgt voor een effectieve inzet van de middelen.
·         Welke ondersteuning wenselijk is bij resultaatgericht werken.
·         Hoe resultaatgericht werken ingevoerd kan worden in de organisatie.
·         Hoe er voldaan kan worden aan de afspraken met de opdrachtgever.

 

 

Resultaat
·       Deelnemers zijn bekend met de mogelijkheden en effecten van resultaatgericht management en verbeterstrategieën. ·       Deelnemers erkennen de rol en de mate waarin hulpdiensten en stafafdelingen een bijdrage moeten leveren aan het verbeteren van de organisatieprocessen.
·       Deelnemers zijn bekend met de instrumenten en systemen die een bijdrage leveren aan de efficiency en effectiviteit van de organisatie.

 

 

Duur van de cursus
3 tot 5 dagdelen afhankelijk van de organisatie

 

 

Aantal deelnemers 
8 à 10 deelnemers per groep (bij voorkeur uit één organisatie).

 

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID