Opleidingen en trainingen

DAA: Deskundig Asbest Acceptant

Doelstelling
Het doel van deze training is dat uw medewerker leert om bij de acceptatie van bouw- en
sloopafval asbestverdachte materialen te herkennen. Daarnaast zal uw medewerker leren de juiste 
beslissingen te nemen voor de verdere afhandeling van het asbesthoudend afval.

Doelgroep
Met ingang van 1 januari 2012 is het advies van de Stichting Certificatie Asbest (SCA) dat op iedere locatie waar
asbesthoudend afval kan worden aangeboden minimaal 1 medewerker aanwezig is die beschikt
over een DAA-certificaat. 

Vooropleiding
Voor het volgen van deze training dient de deelnemer te beschikken over een basiskennis
asbestherkenning. Bij voorkeur 'Herkennen en Omgaan met Asbest' (HOA) of 'Omgaan met
Gevaarlijk Afval' (OGA).

Duur van de cursus
1 lesdag

Cursusinhoud
Tijdens de cursus leert de cursist de volgende onderdelen:

- Wat is asbest, de soorten en toepassingen
- Het herkennen van asbest en inschatten van hechtgebondenheid
- Het wettelijke kader
- Handhaving op het gebied van astbest
- Gezondheidsrisico's en persoonlijke beschermingsmiddelen
- Acceptatievoorwaarden stortplaatsen, inzamelstations en sorteerbedrijven
- Acceptatievoorwaarden asbest in puin en grond

Examen
De cursus wordt afgerond met een landelijk erkend examen, deze wordt afgenomen
door het onafhankelijk examenbureau IBEX. Per 1 maart 2019 is er bepaald door IBEX dat er een certificaat wordt afgegeven met een geldigheid van 10 jaar (voorheen was dit een diploma met onbepaalde geldigheid).

Aantal deelnemers
12-15 per groep

Cursuslocatie
Afhankelijk van de aanmeldingen.

Cursusprijs
De cursusprijs is 340,- per persoon, de examenkosten zijn  140,- per persoon.
Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en inclusief cursusmateriaal, certificaat en pas.

Neem voor incompany trainingen contact op met SPA Groep (0172-200 000)

 

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

Cursusdata

DAA 02/22 (GAAT DEFINITIEF DOOR!!!)
16 november 2022 08:00-15:30 + aansluitend examen (16:00-17:00 uur) Bodegraven
© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID