Opleidingen en trainingen

G&L (CCV): Gezondheid en Leefstijl

CCV nascholingswaarde*: 7 uur

Doelgroep
Uitvoerende medewerkers, werkzaam in de buitendienst van gemeenten, verzelfstandigde reinigingsbedrijven en sociale werkvoorzieningsbedrijven.

Nut/ noodzaak van de cursus
Voldoen aan algemene gezondheidsnormen
Deelnemers zijn zich bewuster en kunnen beter omgaan met Gezondheid en Leefstijl

Inhoud
Dagdeel 1: Praktische theorie

 • Draagvlak creλren voor de cursus
 • Basistheorie gezondheid
 • Basiskennis anatomie en fysiologie
 • Gezonde houding en bewegingen
 • Basisprincipes gezond bewegen

Dagdeel 2: Praktijk

 • Houdings-/bewegingsanalyse
 • Conditietest
 • Voedingsanalyse
 • Bewegingsanalyse

 • Werkwijze/ uitvoering
  Tijdens de training worden de deelnemers door middel van theorie en oefeningen getraind. De les is interactief van opzet. Afsluiting van de cursus gebeurt door middel van een test met meerkeuzevragen. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers aan het eind van de training een pas met pasfoto en een certificaat.

Duur van de cursus
7 uur Gezondheid en Leefstijl (4,5 uur theorie en 2,5 uur praktijk op 1 dag).

Aantal deelnemers
12 - 15 deelnemers per groep.

Voor meer informatie kunt u onze contact opnemen met SPA Groep (0172 200 000) 

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

Cursusdata

G&L Regio 01/19
7 november 2019 van 07.30 - 16.00 uur Bodegraven
© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID