Opleidingen en trainingen

VWBM: Veilig Werken op het Brengstation/Milieupark

Doelgroep

De cursus Veilig Werken op het Brengstation / Milieupark (VWBM) is bestemd voor alle personen die werkzaam zijn op het afval brengstation, milieupark, afvaldepot en ROS.

Nut & noodzaak van de cursus

Cursusinhoud

Werkwijze

De docent heeft veel ervaring in het leiden van verschillende brengstations. Alle wettelijke aspecten van Wet Milieubeheer en de Arbo-wet (art. 8: opleidingsplicht) die van toepassing zijn komen aan bod. Zo kan er ook aandacht gegeven worden aan het veilig gebruik en onderhoud van pers- en verdichtings-installaties of bijvoorbeeld container afzetsystemen.

Voorafgaand aan de cursus komt de docent een intakegesprek houden en het brengstation bekijken, om zo de inhoud van de cursus te toetsen aan de wensen van u als klant. Er worden foto’s gemaakt en er kunnen bedrijfsregels en een acceptatiebeleid in de cursus worden opgenomen.

Uitvoering

De cursus wordt gegeven in 3 dagdelen, aan groepen van 12-15 deelnemers. De cursus wordt afgerond met een examen. Het traject wordt afgesloten met een evaluatieverslag/gesprek en een uitreiking.

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID