Opleidingen en trainingen

OGA (CCV): Omgaan met Gevaarlijk Afval

CCV nascholingswaarde*: 7 uur

Doelgroep

Alle medewerkers van de kolk- en rioolreiniging, afvalinzameling, hand- en machinevegen en de reiniging. Maar ook de leidinggevenden en medewerkers van het brengstation / milieupark of van de technische dienst.

Nut en noodzaak van de cursus

Medewerkers op een verstandige en veilige manier om te leren gaan met gevaarlijke afvalstoffen zoals: asbesthoudend afval, KCA en biologische agentia door:

Cursusinhoud

Wetgeving ten aanzien van gevaarlijke stoffen:

Gevaarlijke afvalstoffen:

Werkwijze

Voorafgaand aan de cursus komt de docent een intakegesprek houden, om zo de inhoud van de cursus te toetsen aan de wensen van u als klant. Er worden eventueel foto’s gemaakt van het eigen materieel welke in het cursusboek kunnen worden opgenomen.

Uitvoering

De cursus wordt gegeven in 2 dagdelen, aan groepen van 12-15 deelnemers. De cursus wordt afgerond met een examen. Het traject wordt afgesloten met een evaluatieverslag/gesprek en een uitreiking.

Cursusprijs  
Losse aanmelding: € 370,- per persoon. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en inclusief cursusmateriaal, CCV administratie- en registratie, examentraining, examen, certificaat en pas.

 

*in het kader van de Europese richtlijn vakbekwaamheid 2003/59.

 

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

Cursusdata

OGA /OGM + CCV (GAAT DEFINITIEF DOOR!!) 01/22
19 mei 2022 van 07:30 - 15:30 uur Bodegraven
 
OGA /OGM + CCV 02/22
10 oktober 2022 van 07:45 - 15:30 uur Bodegraven
© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID