Opleidingen en trainingen

VWW (CCV): Veilig Werken langs de Weg volgens 96B

CCV nascholingswaarde*: 7 uur

Doelgroep

De cursus is bestemd voor uitvoerende en leidinggevende medewerkers van gemeente, rijkswaterstaat, provincie, waterschappen en aannemers.

Nut & noodzaak van de cursus

Cursusinhoud

Werkwijze

De docent zal vooraf een intakegesprek houden waarbij het eigen afzettingsmateriaal en de plaatselijk voorkomende wegafzettingen worden bekeken. Vervolgens wordt de inhoud van de cursus getoetst en afgestemd aan de situatie en regels die gelden voor uw organisatie. De docent kan dan een op maat gemaakte en aan de praktijk aangepaste opleiding geven.

Uitvoering

De cursus wordt in 1 dag gegeven waarbij de deelnemers met miniatuur-afzetmiddelen oefenen met het plaatsen van afzettingen. Er wordt gewerkt in groepen van minimaal 12 en maximaal 15 deelnemers, met als afsluiting een examen. Het traject wordt afgerond met een evaluatieverslag/gesprek en uitreiking.

*in het kader van de Europese richtlijn vakbekwaamheid 2003/59.

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

Cursusdata

VWW + CCV (GAAT DEFINITIEF DOOR!!)
21 november 2023 van 07:45 - 15:30 uur Leiden
© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID