Opleidingen en trainingen

RWS: Resultaatgericht Werken met Schoonheidsgraden

Het beheer van de openbare ruimte tegen beheersbare kosten neemt een steeds belangrijker rol in. Werken met beeldbestekken, schoonheidgraden of wijkgericht werken vraagt een andere rol van uw vakmedewerkers. Hoe gaan zij met deze gewijzigde inzichten en kwaliteitsnormen om?

Hoe werk je in de praktijk met schoonheidsgraden? Het uiteindelijke doel is een zo goed mogelijk resultaat in verhouding met de juiste mate van inzet van mensen en middelen.

Doelgroep

Alle medewerkers en leidinggevenden die werkzaam zijn in het beheer van de openbare ruimte (BOR), wijkbeheer, groenvoorziening, veegdienst en straatreiniging.

Nut & noodzaak van de cursus

Cursusinhoud

Werkwijze

Voorafgaand aan de opleiding komt de docent een intakegesprek houden.

De cursus RWS-1 wordt in 3-5 dagdelen gegeven, aan groepen van 12 - 15 deelnemers, met als afsluiting een examen.

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID