Opleidingen en trainingen

HBC: Hoe te Handelen bij Calamiteiten

Doelgroep

De cursus is bestemd voor medewerkers die binnen de organisatie verantwoordelijk zijn op het moment dat er zich calamiteiten voordoen en voor diegenen die in de calamiteitendienst zitten.

Nut & noodzaak van de cursus

Cursusinhoud basisdeel

Keuzemodulen per dagdeel

  1. Asbest + verpakken
  2. Olie en milieubelastende vloeistoffen
  3. Klein Chemisch Afval (KCA)
  4. Wegafzettingen
  5. Grofvuil (autolaadkraan)

Praktijkgedeelte

Per onderwerp (gekozen uit module 1 t/m 5) wordt de werkelijke situatie in de praktijk nagebootst en wordt er vervolgens mee geoefend.

Werkwijze/uitvoering

De cursus 'Hoe te Handelen bij Calamiteiten' bestaat uit minimaal 3 dagdelen. Dagdeel 1: het basisdeel, dagdeel 2: een gekozen module en dagdeel 3: het praktijkgedeelte. U kunt er ook voor kiezen om de cursus aan te vullen met een extra onderwerp van de keuzemodulen met het daarbijbehorende praktijkgedeelte. Op deze manier kunt u zelf uw op maat gemaakte cursus samenstellen.

Alvorens de cursus van start te laten gaan komt de docent langs voor een intakegesprek om specifieke organisatorische aspecten te bespreken teneinde de cursusinhoud hierop af te stemmen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met SPA Groep (0172-200 000)

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID