Opleidingen en trainingen

BOT: Buitendienst OntwikkelingsTraject

Werkgroepen

Het gaat hierbij om een kleine groep mensen (max. 6) die meerdere keren bijeenkomen om afspraken te maken over de regels binnen de organisatie. Dit gebeurt in samenwerking met de buitendienstmedewerkers. De werkgroepen vormen een belangrijk onderdeel van het opleidingstraject en het kan in elk willekeurig opleidingstraject worden toegepast.

Doelgroep

Werkgroep 1: Bestaande uit 5 vertegenwoordigers van binnen- en buitendienst en 1 leidinggevende.

Werkgroep 2: Bestaande uit leidinggevenden, KAM- of Arbo-coφrdinator, P&O en/of OR

Nut & noodzaak van de training

Inhoud

Werkwijze/uitvoering

Voorafgaand aan de werkgroepen zal er gestart worden met een intakegesprek, zodat de inhoud van het traject wordt afgestemd op de wensen en behoeften van u als klant. Hierna worden 2 werkgroepen gevormd.

Werkgroep 1: 3 ΰ 4 sessies. Deze werkgroep richt zich op het opzetten en aanpassen van de huis- en gedragsregels die gelden binnen de organisatie.

Werkgroep 2: 3 sessies. Deze werkgroep richt zich op het ontwikkelen van een toepasbaar handhavingsbeleid omtrent de probleemstelling en beoordeelt de in werkgroep 1 gemaakte conceptregels.

Criteria voor mensen in werkgroep

Tussen de werkgroepen zal er regelmatig terugkoppeling plaatsvinden van de gemaakte afspraken, om het draagvlak verder te vergroten. De uitkomst van deze werkgroepen wordt verwerkt in het cursusboek voor de cursus die na de werkgroepen zal plaatsvinden.

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID