Opleidingen en trainingen

TVW: Training Vergaderen en Werkoverleg

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor personen die in hun functie te maken hebben met het houden van vergaderingen en werkoverleggen.

Wat wordt er geleerd in de cursus?

Inhoud

Intakegesprek

Voorafgaand aan de cursus zal er door de docent een intakegesprek gehouden door de docent, zodat de docent een duidelijk beeld krijgt van wat er specifiek speelt bij uw organisatie. Hier wordt de inhoud van de cursus dan verder op afgestemd.

Werkwijze/uitvoering

Deze cursus zal worden gegeven in 1 dagdeel aan groepen van 12 – 15 deelnemers. Alle deelnemers krijgen een overzichtelijke geplastificeerde kaart waarop alle belangrijke onderwerpen van de cursus kernachtig staan beschreven. Tijdens de cursus zal er veel aandacht worden besteed aan praktijkervaringen van de deelnemers.

Praktijkbegeleiding

Indien gewenst kan de docent een aantal werkoverleggen of vergaderingen bijwonen om deze te sturen richting een effectief en efficiλnt werkoverleg en/of vergadering.

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID