Opleidingen en trainingen

TOT: Team Ontwikkelings Traject

Doelgroep

De training is bestemd voor alle buitendienstmedewerkers en hun direct leidinggevenden in een organisatie in ontwikkeling. Gezien het karakter van de training is het van belang dat deze met het team gezamenlijk gevolgd wordt.

Nut & noodzaak van de training

Inhoud

Werkwijze/uitvoering

Het traject zal uiteraard starten met een intakegesprek, teneinde de inhoud van het traject goed af te stemmen op de wensen en behoeften van u als klant.

Vervolgens zal de teamtraining bestaan uit 3 of 4 dagdelen, aan groepen van 10-15 deelnemers.  Eventueel kan dit aangevuld worden met een herhalingsdagdeel.

In deze training zal de nadruk niet liggen op kennisoverdracht maar op bewustwording van eigen houding en gedrag. Er zal veel discussie plaatsvinden, waarbij de deelnemers gestimuleerd zullen worden om mee te denken met elkaar en de organisatie.

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID