Opleidingen en trainingen

SDIR (CCV): Specifieke Deskundigheid Inzamelings- en Reinigingsvoertuigen

CCV nascholingswaarde*: 7 praktijkuren

Doelgroep

De cursus Specifieke Deskundigheid Inzamelings- en Reinigingsvoertuigen is bestemd voor chauffeurs/beladers, medewerkers van de technische dienst of werkplaats welke die betrokken zijn bij afvalinzameling en transport.

Nut en noodzaak van de cursus

Cursusinhoud

Werkwijze
De docent heeft veel ervaring op het gebied van afvalinzameling en is WRM- en HNR gecertificeerd. Belangrijke aspecten volgens de Arbo-wet (art. 8: opleidingsplicht) komen aan bod. De theoriecursus wordt gegeven in 1 dagdeel, aan groepen van ca. 14 deelnemers en wordt afgerond met een examen.

Vervolgens vindt er binnen tien dagen een praktijkinstructie- en beoordeling plaats van 2,5 uur, waarbij de docent 1 op 1 met de cursist en zijn eigen voertuig de nadruk zal leggen op de combinatie van het rijden met en de bediening van het voertuig en de specifieke opbouw. Na een positieve afronding van dit gedeelte, in combinatie met een positief theoretisch gedeelte, beschikt de werknemer over specifieke deskundigheid. Het traject kan worden afgesloten met een evaluatiegesprek en een uitreiking.

*in het kader van de Europese richtlijn vakbekwaamheid 2003/59.

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID