Opleidingen en trainingen

SDMG: Specifieke Deskundigheid MiniGraver

Doelgroep

De cursus is bestemd voor medewerkers die binnen de dienst betrokken zijn bij werkzaamheden met de minigraver.

Nut & noodzaak van de cursus

Cursusinhoud

Inhoud optionele module - hijsen

Werkwijze

Aansluitend op het theoretische gedeelte van de cursus, zal voor het behalen van de Specifieke Deskundigheid onze instructeur ook een praktijkinstructie/beoordeling op de eigen machine komen afnemen. Bij het praktijkgedeelte wordt een geplastificeerde instructiekaart geleverd met de specifieke veiligheidsinstructies.

Uitvoering

De (theorie) cursus wordt in 3 dagdelen gegeven aan groepen met minimaal 12 en maximaal 15 deelnemers, met als afsluiting een examen. Het praktijk gedeelte bestaat uit Praktijkinstructie/beoordeling. Indien er gekozen wordt voor de module hijsen met de minigraver, wordt er een separate praktijkinstructie/beoordeling afgenomen. Het traject wordt afgerond met een evaluatieverslag.

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID