Opleidingen en trainingen

SDM: Specifieke Deskundigheid Machinevegen

Doelgroep

Machinevegers

Nut & noodzaak van de cursus

Cursusinhoud

Algemene kennis en veiligheid:

Vakkennis van veegmachines:

Technische vakkennis van veegmachines:

Werkwijze/uitvoering

Voorafgaand aan de cursus komt de docent een intakegesprek houden, om zo de inhoud van de cursus te toetsen aan de wensen van u als klant. Het theoretische gedeelte van de cursus wordt gegeven in 3 dagdelen, aan groepen van 12-15 deelnemers. De theoriecursus wordt afgerond met een examen.

Specifieke Deskundigheid

Volgens wetsartikel 7.17C mogen veegmachines alleen bediend worden door werknemers die daartoe een specifieke deskundigheid bezitten. Indien de werknemer beschikt over voldoende theoretische- en praktische kennis, spreekt men van specifieke deskundigheid.

Praktijk

In de cursus Specifieke Deskundigheid Machinevegen wordt naast de theorie ook aandacht besteed aan praktijkinstructies met aansluitend een praktijkbeoordeling. Na een positieve afronding van deze beoordeling, in combinatie met een positief theoretisch gedeelte, beschikt de werknemer over specifieke deskundigheid.

Het traject kan worden afgesloten met een evaluatieverslag/gesprek en een uitreiking.

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

Cursusdata

SDM 01/20
30 november 2020 van 08:00 - 15:30 uur Bodegraven
7 december 2020 van 08:00 - 12:00 uur Bodegraven
© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID