Opleidingen en trainingen

IWW: Integraal Wijkgericht Werken

Doelgroep

Wijkbeheerders, voorlieden, opzichters en leidinggevenden

Nut & noodzaak van de cursus

Cursusinhoud

Werkwijze

Voorafgaand aan de cursus komt de docent een intakegesprek houden, om zo de inhoud van de cursus te toetsen aan de wensen van u als klant. Er worden eventueel foto’s gemaakt van het eigen materieel welke in het cursusboek kunnen worden opgenomen.

Uitvoering

De cursus wordt gegeven in 3 dagdelen, aan groepen van 12-15 deelnemers. De cursus wordt afgerond met een examen. Het traject wordt afgesloten met een evaluatieverslag/gesprek en een uitreiking.

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID