Opleidingen en trainingen

BWW: Basis Wijkgericht Werken

Doelgroep
Wijkbeheerders, voorlieden, opzichters en leidinggevenden

Nut & noodzaak van de cursus

Cursusinhoud

Werkwijze
Voorafgaand aan de cursus komt de docent een intakegesprek houden, om zo de inhoud van de cursus te toetsen aan de wensen van u als klant. Alle aspecten welke belangrijk zijn volgens de Arbo-wet (art. 8: opleidingsplicht) komen aan bod. Er worden eventueel foto’s gemaakt van het eigen materieel welke in het cursusboek kunnen worden opgenomen. De cursus wordt afgerond met een examen. Het traject kan worden afgesloten met een evaluatieverslag/gesprek en een uitreiking.

Cursusduur
3 dagdelen (theorie inclusief praktijk)

Aantal deelnemers
12-15 personen per groep

Cursusplaats
Afhankelijk van de aanmeldingen.

Cursusprijs
Neem hiervoor contact op met SPA Groep (172-200 000)

 

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID