Opleidingen en trainingen

SDI:Specifieke Deskundigheid Inzameling

Doelgroep
De cursus Specifieke Deskundigheid Inzameling is bestemd voor chauffeurs/beladers, medewerkers van de technische dienst of werkplaats welke die betrokken zijn bij de afvalinzameling.

Nut en noodzaak van de cursus

Cursusinhoud

Werkwijze
De docent heeft veel ervaring op het gebied van afvalinzameling. Alle aspecten welke belangrijk zijn volgens de Arbo-wet (art. 8: opleidingsplicht) komen aan bod. Voorafgaand aan de cursus komt de docent een intakegesprek houden, om zo de inhoud van de cursus te toetsen aan de wensen van u als klant. De cursus wordt afgerond met een examen. Het traject kan worden afgesloten met een evaluatieverslag/gesprek en een uitreiking.

Cursusduur
3 dagdelen (theorie inclusief praktijk)

Aantal deelnemers
12-15 personen per groep

Cursusplaats
Afhankelijk van de aanmeldingen.

Cursusprijs
Neem hiervoor contact op met SPA Groep (              0172-200 000        0172-200 000)

 

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID