Opleidingen en trainingen

WHL: Workshop Herkenning en aanpak Laaggeletterdheid

Doelstelling:      
Binnen afvalinzamelings-  en reingingsbedrijven zijn veel laaggeletterde medewerkers actief. Het gaat daarbij zowel om allochtone als autochtone medewerkers. Vaak is dit gebrek niet bekend in de organisatie. Uit schaamte wordt de taalachterstand door de medewerkers verborgen gehouden. Voor bedrijven is het van groot belang een oplossing te bieden voor het probleem van laaggeletterdheid in de organisatie. Laaggeletterdheid gaat ten kost van de productiviteit, van de samenwerking, van de veiligheid en van het zelfvertrouwen van de laaggeletterde in kwestie. In deze workshop wordt een eerste aanzet gegeven voor de aanpak van dit probleem.  

Aan het eind van deze workshop heeft de deelnemer handvatten en hulpmiddelen aangereikt gekregen die helpen het probleem van laaggeletterdheid in de eigen organisatie aan te pakken.  

Doelgroep:
Leidinggevenden en medewerkers P&O.  

Vooropleiding:         
Voor deze cursus is geen vooropleiding vereist.

Cursusduur: 
1 dagdeel

Programma:
Tijdens de workshop komen de volgende onderwerpen aan de orde:

De workshop is volledig afgestemd op de afval- en reinigingsbranche.

Examen:
Niet van toepassing

Aantal deelnemers:
12  

Cursusplaats:
Afhankelijk van de aanmeldingen

Cursusprijs:
145 (inclusief materiaal en lunch)

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID