Medewerkers

 

Directie

Ronald Ravesteijn

Is het brein achter de organisatie en als directeur eindverantwoordelijke voor SPA Groep. Het mooiste van dit werk is, volgens Ronald, dat je een bijdrage levert aan de ontwikkeling van mens en organisatie door middel van de SPA Groep producten. " In 15 jaar van niets naar marktleider in de afval en reinigingswereld is een mooie prestatie, maar de ontwikkelingen gaan nog steeds door." Zo is Ronald goed in het herkennen van problemen en het zoeken naar oplossingen. “Opleiden doe je niet alleen om het opleiden maar ook om het beoogde resultaat te behalen.”


Wouter Jansen

Wouter is al meer dan twintig jaar actief in de sector Afval, Milieu en Beheer Openbare Ruimte. Hij heeft bij een gemeente en bij een SW-bedrijf vakinhoudelijke -en beleidsmatige ervaring opgedaan. Daarna  was hij hoofd uitvoering bij een overheidsgedomineerde afvalinzamelingsorganisatie. De laatste tien jaar is Wouter ondernemer en heeft hij in die periode een zeer ruime interim, project- en advieservaring opgedaan.

Wouter vindt het belangrijk om zinvol te ondernemen. Niet alleen met een focus op de korte termijn, maar ook met een visie op de toekomst waarin hij iets goeds aan de wereld kan bijdragen. “Toen Ronald me vroeg om samen met hem SPA Groep te leiden hoefde ik niet lang na te denken. Dit is een perfecte match. Het hogere doel van SPA Groep is nu om mensen in staat te stellen om hun eigen bestaan in handen te nemen, hun levensomstandigheden te verbeteren en daarbij rekening te houden met de medemensen en ons milieu. Het is fantastisch dat we dat kunnen doen, samen met onze relaties en opdrachtgevers en vanuit de gezamenlijke passie voor het beheer en onderhoud van de leefomgeving”

De verbinding tussen mens, organisatie en samenleving staat bij Wouter altijd centraal. In alle producten en diensten van SPA groep is dit een belangrijke kenwaarde. “Overheidsorganisaties dienen te werken vanuit het publiek perspectief. Dat houdt in dat een organisatie pas succesvol is als er naast financiële winst, productkwaliteit en klanttevredenheid ook een substantiële bijdrage aan de kwaliteit van de samenleving wordt gerealiseerd".

Om deze visie kracht bij te zetten en te vertalen naar praktische en duurzame businessmodellen voor de sector AMBOR, volgt Wouter momenteel het 'Sustainable Leadership Program' bij Hogeschool Tias.

 

Opleidingsadviseur

Hans Nijboer

Als adviseur komt Hans regelmatig bij de afvalinzamel- en reinigingsbedrijven. Hij onderhoudt de contacten met de afvalbedrijven en bezoekt bijeenkomsten en congressen. Op deze manier is hij in staat om de opleidingsbehoefte in de branche te signaleren en dit te vertalen naar cursussen en trainingen. Hans adviseert de bedrijven over opleidingen en andere vraagstukken op het gebied van HRM.

Projectleider 'Organisatieontwikkeling'

Jan Bonnes

 

Opleidingscoördinator

Jacqueline Bunnik 

Sandy Zwaan


Interne Projectleiders

Danielle Kuper

Wendy Tuithof

Bianca van Wijk

Quin van den Hil

Romy de Kleuver

Mariska Callenbach 


Assistent Interne Projectleiders

Veerle Kelder

Celine Eikelenboom


Financiële administratie

Arianne Sprokkerieft

 

Docenten

Bas Blankespoor

Curd van der Linden

Erik Zwaard

Paul van Ketten


 

 © SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID