De ene Mier is de andere niet 12 mei 2023

Korte beschrijving

Op de wereld komen 12.000 verschillende soorten mieren voor. In Nederland zijn 65 soorten beschreven waarvan de meesten buitenshuis leven, maar verschillende soorten komen ook in huizen voor. Verschillende, van oorsprong tropische miersoorten, komen veelvuldig voor in botanische tuinen en dierentuinen. Door internationale handel en contacten en door opwarming van ons klimaat bestaat er een grote kans dat er nieuwe miersoorten in Nederland worden geïmporteerd en kunnen overleven.


Om mieren, die overlast veroorzaken, zo effectief mogelijk te bestrijden moet een plaagdierbestrijder kennis hebben van de verschillende miersoorten. In deze nascholingscursus worden de verschillende miersoorten en hun leefwijze behandeld. Ook determinatie komt in deze nascholingscursus aan de orde. Er wordt aangegeven waar informatie kan worden verkregen over miersoorten die (nog) niet in Nederland voorkomen.

Een aantal voorbeelden van mieren die aan de orde komen zijn de wegmier, rode bosmier, farao mier, Argentijnse mier, draaigatje, reuzenmier, maar ook de gevreesde miersoorten Tapinomamelancephalum en Technomyrex albipes die in verwarmde tropische plantentuinen.

In de cursus zal uitgebreid in worden gegaan op de verschillende bestrijdingsmethoden.

De nascholingscursus zal ondersteund worden door een PowerPoint presentatie en door visuele middelen.


Inhoud                                                                     

 

Doelgroep

Deze module van de PCP is gericht op plaagdierbestrijders die verdieping in hun vakgebied willen door meer kennis over mieren te verkrijgen dan in de standaard plaagdieropleiding wordt behandeld en die voorbereid willen zijn op nieuwe miersoorten in Nederland.

Resultaat     

Door deze nascholing bezitten plaagdierbestrijders meer kennis over determinatie, voorkomen en effectieve bestrijding van mieren.

Uitvoering

De nascholing bestaat uit een uitleg van de bovenstaande onderwerpen. De nascholing sluiten we af met een toets. 

Nascholingspunten/-dagdelen: 
25 nascholingspunten voor gediplomeerde bestrijdingstechnici (per 1 januari 2014 heeft deze nascholing een waarde van 2 dagdelen).  

Planning

Deze nascholing is gepland 12 mei 2023 in Bodegraven van 8.00 – 15.00 uur. Er zijn nog plaatsen beschikbaar dus geef je snel op via onze website www.spa-bv.nl en dan bij Plaagdiermanagement. Mochten er nog vragen zijn, kun je contact opnemen met Mariska Heijkoop via telefoonnummer 0172 – 200 000.   

Overig nieuws

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID