IPM Buitengebruik 4 juli 2022

Korte beschrijving

De PCP module “IPM Buitengebruik: beheersen van rattenpopulaties” is ontwikkeld voor plaagdierbeheersers die als laatste redmiddel op een verantwoorde wijze rodenticiden buiten willen toepassen. De nascholing is geheel in lijn met de eisen van het CTGB en het protocol, zoals opgesteld door de NVPB. Naast de omstandigheden van toepassing bespreken we in deze nascholing de wijze van implementatie van het protocol op hoofdlijnen en leggen we verbanden met de Europese norm zoals ontwikkeld door CEPA “Requirements and recommendations for the provision of pest management services” (EN 16636).

 

Inhoud                                                                     

 

Doelgroep

De nascholing is gericht op bestrijdingstechnici die volgens de nieuwste richtlijnen en eisen rodenticiden buiten willen kunnen toepassen en zich willen certificeren volgens de ontwikkelde protocollen en normen. Deze nascholing gaat uit van deelnemers met enkele jaren ervaring in de praktijk en die over voldoende basiskennis beschikken.

Resultaat     

Na het volgen van deze nascholing weten deelnemers wat ze moeten doen om zich te certificeren volgens het protocol buitengebruik en begrijpen ze de Europese ontwikkelingen met betrekking tot plaagdierbeheersing.


Uitvoering

De nascholing bestaat uit een uitleg van de protocollen met richtlijnen over het praktisch buitengebruik inclusief discussies over de wijze van toepassing. De nascholing sluiten we af met een toets. 

Nascholingspunten/-dagdelen: 
25 nascholingspunten voor gediplomeerde bestrijdingstechnici (per 1 januari 2014 heeft deze nascholing een waarde van 2 dagdelen).  

Planning

Deze nascholing is gepland 4 juli 2022 van 8.00 – 15.00 uur in Rijsenhout. Er zijn nog plaatsen beschikbaar dus geef je snel op via onze website www.spa-bv.nl en dan bij Plaagdiermanagement. Mochten er nog vragen zijn, kun je contact opnemen met Mariska Heijkoop via telefoonnummer 0172 – 200 000. 

Overig nieuws

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID