Omgevingswet en Invasieve Exoten

Ook online te volgen

Bij het beheersen van dierplagen komt de plaagdierbeheerser regelmatig in aanraking met beschermde diersoorten. Maar ook komen er steeds diersoorten in onze leefomgeving voor welke daar oorspronkelijk niet voorkomen.

In de PCP Module “Omgevingswet en Invasieve exoten” wordt duidelijk hoe de wet en regelgeving in elkaar zit en wordt een aantal diersoorten met de problematiek uitgewerkt.

De huidige en toekomstige wetgeving rondom diersoorten die beschermd zijn, hoe moet ik daarmee omgaan, hoe weet ik of een diersoort beschermd is, wordt uitgebreid behandeld.

Ook worden we meer en meer geconfronteerd met diersoorten welke hier oorspronkelijk niet voorkomen; door het transporteren van goederen en het reizen over de wereld nemen mensen en producten andere diersoorten mee. Deze diersoorten kunnen een probleem voor inheemse diersoorten vormen of gewoon overlast veroorzaken.

Inhoud

Doelgroep

Deze module van de PCP is gericht op iedereen die op een hoger niveau wil acteren binnen de plaagdierbranche. De module is gericht op plaagdierbeheersers, medewerkers van bedrijven, en iedereen die geďnteresseerd zijn in beschermde diersoorten en invasieve exoten.

Resultaat:
Na het volgen van deze training hebben deelnemers inzicht in de wetgeving rondom beschermde diersoorten en inzicht in de gevolgen van invasieve exoten en de wijze waarop hier mee omgegaan kan worden. Ook hebben de deelnemers inzicht in de problematiek en waar informatie over de diersoorten beschikbaar is.


Nascholingspunten/-dagdelen:
25 nascholingspunten voor gediplomeerde bestrijdingstechnici (per 1 januari 2014 heeft deze nascholing een waarde van 2 dagdelen).


Planning – OOK ONLINE TE VOLGEN 

Deze nascholing is gepland op 29 november 2021 van 8.00 – 15.00 uur in Bodegraven. Er zijn nog plaatsen beschikbaar dus geef je snel op via onze website www.spa-bv.nl en dan bij Plaagdiermanagement. Mochten er nog vragen zijn, kun je contact opnemen met Mariska Heijkoop via telefoonnummer 0172 – 200 000. 

Overig nieuws

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID