Steenmarter en Vleermuizen – 24 nov 2021

Vleermuizen zijn nuttige en interessante dieren. Bescherming van deze dieren is inmiddels de normaalste zaak van de wereld geworden. Toch kunnen vleermuizen gebouwen binnendringen waar ze overlast voor bewoners veroorzaken. Bewoners willen een oplossing voor het vleermuisprobleem. Hoe pak je dat aan? Welke maatregelen mag je nemen?

Steenmarters komen steeds vaker voor in Nederland. Aanvankelijk alleen aan de uiterste oostgrens, inmiddels breder verspreid in het noordoosten, oosten en zuidoosten van het land en langzaamaan rukken ze verder op naar het westen. Steenmarters zijn beschermde dieren die echter voor flinke overlast kunnen zorgen.

Tijdens de nascholing gaan we in op de meest voorkomende soorten. We bespreken de (inter)nationale wet- en regelgeving op dit gebied en ook de biologie en habitat komt aan de orde. Verder gaan we in op de wijze van bescherming en welke risico’s voor de volksgezondheid kunnen er ontstaan. Tenslotte bespreken we de afhandeling van meldingen.

Inhoud                                                                                  


Doelgroep
Bestrijdingstechnici en medewerkers van gemeenten die vanuit hun professie te maken hebben met vleermuizen en/of marterachtigen. Verder een ieder die vanuit zijn of haar belangstelling of werk te maken heeft met vleermuizen en/of marterachtigen. Speciale voorkennis is voor deze cursus niet vereist.

Resultaat    
Deelnemers zijn op de hoogte van de belangrijkste wetten en regelingen zoals die in Nederland gelden. Verder raken de cursisten bekend met de biologie en de leefwijze van de belangrijkste vleermuissoorten en marterachtigen. Cursisten kunnen prioriteiten plaatsen in termen van bescherming, risico’s voor de volksgezondheid en kunnen meldingen  afhandelen.  

Planning

Deze nascholing is gepland op 24 november 2021 van 8.00 – 15.00 uur in BODEGRAVEN. Er zijn nog plaatsen beschikbaar dus geef je snel op via onze website www.spa-bv.nl en dan bij Plaagdiermanagement. Mochten er nog vragen zijn, kun je contact opnemen met Mariska Callenbach via telefoonnummer 0172 – 200 000. 

Overig nieuws

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID