Adviseur Houtbescherming – 19 + 26 nov 2021

Als je hout goed wilt beschermen, heb je een zekere basiskennis nodig. Hoe is hout opgebouwd? Met welke duurzaamheidklassen hebben we te maken? Welke houtsoorten zijn gevoelig voor insecten en schimmels en hoe neem je dat waar? In de cursus bespreken we deze onderwerpen en leer je in de praktijk de belangrijkste eigenschappen en aantastingen te herkennen. We starten echter in de basis: vocht. Vocht als oorzaak van de aantastingen. We gaan in op inspecties en de aantasters van hout: dieren en schimmels. Tenslotte bespreken we de preventieve en curatieve  technieken en gaan in op veilige arbeidsomstandigheden.

Inhoud

Doelgroep

De cursus is bestemd voor iedereen die met houtaantasting te maken heeft, zoals bestrijdingstechnici, medewerkers van aannemingsbedrijven, klusbedrijven, gemeenten, verantwoordelijken bij de aanpak van restauraties en verder een ieder die belangstelling heeft voor het beschermen van hout. De cursus ligt op MBO-niveau. 

Resultaat     

Na het volgen van de cursus is de cursist in staat zelfstandig een inspectie op houtaantasting uit te voeren en de oorzaken daarvan te achterhalen. De deelnemer is vervolgens in staat de juiste maatregelen te nemen om houtaantasting duurzaam op te lossen. 


Nascholingspunten/-dagdelen:
25 nascholingspunten voor gediplomeerde bestrijdingstechnici (per 1 januari 2014 heeft deze nascholing een waarde van 2 dagdelen).


Planning

Deze nascholing is gepland 19 en 26 november 2021 van 8.00 – 15.00 uur in BODEGRAVEN. Er zijn nog plaatsen beschikbaar dus geef je snel op via onze website www.spa-bv.nl en dan bij Plaagdiermanagement. Mochten er nog vragen zijn, kun je contact opnemen met Mariska Heijkoop via telefoonnummer 0172 – 200 000. 

Overig nieuws

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID