NIEUW 14 juni 2021 Determinatie en Elektrisch

De nascholingsdag determinatie en Elektrische Insecten Vangers (EIV) is erop gericht om bestrijdingstechnici voldoende basiskennis te verschaffen om de belangrijkste insecten in een EIV te onderscheiden. De nascholingsdag is een mengeling van insectenbiologie en het zelf met behulp van een microscoop bestuderen van insecten. Het is de bedoeling om te leren onderscheid te maken tussen de verschillende insectengroepen die kunnen voorkomen in EIV's om vervolgens vast te stellen welke preventieve maatregelen genomen moeten worden. De belangrijkste groepen insecten die we tegenkomen in EIV's betreffen voorraadaantasters en materiaalaantasters én een serie overige insecten die vooral van buiten komen.

De nascholingsdag is derhalve een afwisseling van theorie en praktijk. Natuurlijk zullen we een aantal lijmvallen nader bekijken en op hoofdlijnen determineren. Aan het eind van de nascholingsdag verricht je zelfstandig een aantal determinaties als afsluitende opdracht. 

Inhoud:

  • Biologie van de belangrijkste insecten welke voorkomen in EIV's
  • Werken met determinatietabellen
  • Het maken van onderscheid tussen de belangrijkste insectengroepen die voorkomen in EIV's
  • Het zelf determineren met behulp van een microscoop van een aantal insecten
  • Het nader kunnen onderzoeken van een lijmplaat afkomstig uit een EIV

Doelgroep: 
Gediplomeerde bestrijdingstechnici die in staat willen zijn zelfstandig insectengroepen te determineren die voorkomen op een lijmplaat uit een EIV. Voorkennis op het niveau van bestrijdingstechnicus Dierplagen is voldoende om deze nascholingsdag te kunnen volgen.

Resultaat: 
Cursisten zijn in staat zelfstandig de belangrijkste insectengroepen die voorkomen in een EIV te determineren.

Praktijk: 
De nascholing is een mengeling van theorie en praktijk. De gehele cursus vindt plaats in een leslokaal.

Nascholingspunten: 
25 nascholingspunten voor gediplomeerde bestrijdingstechnici (per 1 januari 2014 heeft deze nascholing een waarde van 2 dagdelen).

Planning                                                                                                                                                                Deze nascholing is gepland op 14 juni 2021 van 8.00 – 15.00 uur in BODEGRAVEN. Er zijn nog plaatsen beschikbaar dus geef je snel op via onze website www.spa-bv.nl en dan bij Plaagdiermanagement. Mochten er nog vragen zijn, kun je contact opnemen met Wendy Tuithof via telefoonnummer 0172 – 200 000. 

Overig nieuws

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID