OOK ONLINE - Plaagdieren en Gezondheidsrisico’s –

Veel plaagdieren zijn dragers en verspreiders van ziekten. Denk maar eens aan salmonella, ziekte van Lyme, ziekte van Weil, campylobacter, Hantavirus, allergie, astma en schurft. Als uitvoerende loop je zelf ook risico’s tijdens je werk. Dat geldt niet alleen voor de risico’s van besmetting door “beestjes”. Je loopt ook ander risico’s zoals het gevaar van losliggende en vallende delen, werken in besloten ruimten, bij werken op steigers en ladders, met gereedschappen en dergelijke. Bovendien ben je verantwoordelijk voor je omgeving en voor de veiligheid en gezondheid van anderen, ook zij lopen risico’s als plaagdieren niet op de juiste wijze worden aangepakt. In de cursus bespreken we de risico’s en de verspreiding van deze plaagdieren, alsmede hun bestrijding en ontsmetting. Persoonlijke bescherming tijdens je werk zal als een rode draad door de cursus lopen. Tijdens de cursus is er volop gelegenheid om vragen te stellen en te discussiëren.

Inhoud:

  • Plaagdieren die als ziektedragers en ziekteverspreiders bekend staan
  • Soorten ziekten en de risico’s voor bestrijdingstechnici
  • Veiligheids- en gezondheidsrisico’s tijdens de uitvoering van werkzaamheden
  • Risico’s, verspreiding en bestrijding van deze plaagdieren alsmede ontsmetting

Doelgroep: 
Bestrijdingstechnici en medewerkers in bedrijven en instellingen die te maken hebben met ziekte verspreidende plaagdieren. Speciale voorkennis is voor deze cursus niet vereist.

Resultaat:
Cursisten zijn in staat om de belangrijkste soorten plaagdieren die gezondheidsrisico’s opleveren te benoemen inclusief hun bestrijding. De deelnemer weet welke voorzorgsmaatregelen hij moet treffen en kan adviezen geven over te nemen preventieve maatregelen inclusief ontsmetting.

Praktijk:
Er is geen apart praktijkgedeelte aan verbonden. 

Nascholingspunten/-dagdelen:
25 nascholingspunten voor gediplomeerde bestrijdingstechnici (per 1 januari 2014 heeft deze nascholing een waarde van 2 dagdelen).

Planning – OOK ONLINE TE VOLGEN                                                                                                                           Deze nascholing is gepland op 29 april 2021 van 8.00 – 15.00 uur in Bodegraven. Er zijn nog plaatsen beschikbaar dus geef je snel op via onze website www.spa-bv.nl en dan bij Plaagdiermanagement. Mochten er nog vragen zijn, kun je contact opnemen met Wendy Tuithof via telefoonnummer 0172 – 200 000.

Overig nieuws

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID