Planning najaar 2020

Er staan heel wat ook online te volgenopleidingen en nascholingen op de planning voor de tweede helft van het jaar: van de “Leerling Bestrijdingstechnicus” tot de volledige opleiding voor “Bestrijdingstechnicus Plaagdieren”. Ook verschillende nascholingen staan gepland bijvoorbeeld de nascholing “Omgaan met Verbale en Fysieke Agressie” en de nieuwe nascholing “De ene mier is de andere niet” in Bodegraven. Ook de op de praktijkgerichte nascholingen “Mollenbestrijding met Klemmen” en “Beheersing en bescherming van Bijen, Hommels en Wespen” staan weer op de planning.

Geplande cursussen open inschrijvingen "Plaagdiermanagement"

03-09-2020 BT: Bestrijdingstechnicus Plaagdieren / Vakbekwaamheidsbewijs Plaagdierbeheersing

23-09-2020 LBT: Leerling bestrijdingstechnicus dierplagen (Instapcursus)

29-09-2020 Nascholing "Omgaan met Verbale en Fysieke Agressie voor bestrijdingstechnici" --> NIEUW

09-10-2020 PCP Module: "IPM Buitengebruik: beheersen van rattenpopulaties"

15-10-2020 Nascholing "Mollenbestrijding met Klemmen"

19-10-2020 LBT: Leerling bestrijdingstechnicus dierplagen (Instapcursus)

30-10-2020 Nascholing "Beheersing en bescherming van Bijen, Hommels en Wespen op locatie"

02-11-2020 Nascholing "De ene mier is de andere niet" --> NIEUW

05+12-11-2020 VOL-VCA: Veiligheid Operationeel Leidinggevenden voor bestrijdingstechnicus

05+12-11-2020 B-VCA: Basisveiligheid VCA voor bestrijdingstechnici

11+18-11-2020 AH: Adviseur Houtbescherming

12-11-2020 Nascholing "EHBO (Eerste Hulp Bij Ongelukken)/BHV voor bestrijdingstechnici" --> NIEUW

13-11-2020 Nascholingsdag "Voertuigbeheersing en transportgevaarlijke stoffen"

16-11-2020 Nascholing "Voldoende Onderricht Persoon conform NEN 3140 voor plaagdierbestrijders"

17-11-2020 Nascholing "Steenmarter en Vleermuizen"

27-11-2020 Nascholing "Houtaantastende insecten en IPM"

30-11-2020 Nascholing "Actuele Ontwikkelingen in Plaagdierbeheersing"

04-12-2020 Nascholing "Ergonomie voor bestrijdingstechnici"--> NIEUW

08-12-2020 Nascholing "Plaagdieren en Gezondheidsrisico’s"

10-12-2020 Nascholing "Beheersing van meest voorkomende Knaagdieren in en rond woningen"

14-12-2020 LBT: Leerling bestrijdingstechnicus dierplagen (Instapcursus)

16-12-2020 PCP Module: "De Professionele Dienstverlener voor de Pest Control Professional"


Je kunt je aanmelden via onze website www.spa-bv.nl bij Plaagdiermanagement. Zit de nascholing van je keuze er niet bij? Dan kun je je via de website aanmelden bij de nascholing van je keuze en word je benaderd als deze gepland gaat worden. Mochten er nog andere vragen zijn, kun je contact opnemen met Mariska Heijkoop (0172 – 200 000).