De ene Mier is de andere niet – 2 november 2020

Korte beschrijving
Op de wereld komen 12.000 verschillende soorten mieren voor. In Nederland zijn 65 soorten beschreven waarvan de meesten buitenshuis leven, maar verschillende soorten komen ook in huizen voor. Verschillende, van oorsprong tropische miersoorten, komen veelvuldig voor in botanische tuinen en dierentuinen. Door internationale handel en contacten en door opwarming van ons klimaat bestaat er een grote kans dat er nieuwe miersoorten in Nederland worden geïmporteerd en kunnen overleven.

Om mieren die overlast veroorzaken zo effectief mogelijk te bestrijden moet een plaagdierbestrijder kennis hebben van de verschillende miersoorten. In deze nascholingscursus worden de verschillende miersoorten en hun leefwijze behandeld. Ook determinatie komt in deze nascholingscursus aan de orde. Er wordt aangegeven waar informatie kan worden verkregen over miersoorten die (nog) niet in Nederland voorkomen.

Een aantal voorbeelden van mieren die aan de orde komen zijn de wegmier, rode bosmier, farao mier, Argentijnse mier, draaigatje, reuzenmier, maar ook de gevreesde miersoorten Tapinomamelancephalum en Technomyrex albipes die in verwarmde tropische plantentuinen.

In de cursus zal uitgebreid in worden gegaan op de verschillende bestrijdingsmethoden.

De nascholingscursus zal ondersteund worden door een PowerPoint presentatie en door visuele middelen.

Inhoud
- Mieren en wetgeving
- Leefwijze en ecologische betekenis
- Natuurlijk voorkomende mieren in Nederland
- Exotische mieren
- Determinatie
- Bestrijdingsmethoden

Doelgroep
Deze module van de PCP is gericht op plaagdierbestrijders die verdieping in hun vakgebied willen door meer kennis over mieren te verkrijgen dan in de standaard plaagdieropleiding wordt behandeld en die voorbereid willen zijn op nieuwe miersoorten in Nederland.

Resultaat
Door deze nascholing bezitten plaagdierbestrijders meer kennis over determinatie, voorkomen en effectieve bestrijding van mieren.

Uitvoering
De nascholing bestaat uit een uitleg van de bovenstaande onderwerpen. De nascholing sluiten we af met een toets. 

Nascholingspunten/-dagdelen
25 nascholingspunten voor gediplomeerde bestrijdingstechnici (per 1 januari 2014 heeft deze nascholing een waarde van 2 dagdelen).

Planning
Deze nascholing is gepland 2 november 2020 van 8.00 – 15.00 uur in Bodegraven. Er zijn nog plaatsen beschikbaar dus geef je snel op via onze website www.spa-bv.nl en dan bij Plaagdiermanagement. Mochten er nog vragen zijn, kun je contact opnemen met Mariska Heijkoop via telefoonnummer 0172 – 200 000. 

Overig nieuws

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID