Voldoende Onderricht Persoon (NEN3140) -ook online

Tijdens werkzaamheden worden dierplaagbestrijders (vooral in de grotere industriële en levensmiddelenbranche) geconfronteerd met plaagdieren in en rond schakelkasten en elektrische installaties.

De werkgever is volgens de Arbo-wet verplicht zijn medewerkers op te leiden voor de taken welke hij/zij uitvoert. Dit geldt in het bijzonder voor risicovolle taken, zoals het werken in en rond schakelkasten, ruimten en elektrische installaties. De Arbo-wet geeft aan dat werknemers die dergelijke risicovolle taken uitvoeren hiervoor doelmatig dienen te zijn opgeleid en getraind.

Speciaal voor deze specifieke doelgroep heeft MUSCA de cursus Voldoende Onderricht Persoon conform NEN3140 standaard voor plaagdierbestrijders (VOP) ontwikkeld die de bestrijder ondersteund en inzicht geeft in het veilig gebruik tijdens de dagelijkse werkzaamheden. De VOP heeft geen elektrotechnische achtergrond, maar moet wel (eens) werkzaamheden uitvoeren met een elektrisch risico.

Inhoud
-
Gevaren van elektriciteit
- Procedures bij het werken aan elektrische installaties
- Spanningsloos werken
- In de nabijheid van spanningvoerende delen werken
- Routinebehandelingen
- De werkplek en de gevarenzone
- Omgevingsfactoren
- De organisatie van werkzaamheden
- Persoonlijke beschermingsmiddelen
- Gereedschappen
- De nieuwe NEN 3140:2011

Doelgroep
Bestrijdingstechnici en medewerkers in bedrijven en instellingen die te maken hebben met het werken in en rond schakelkasten, ruimten en elektrische installaties. Speciale voorkennis is voor deze cursus niet vereist. 

Resultaat    
Na het volgen van deze cursus zijn de deelnemers in staat veilig plaagdierwerkzaamheden uit te voeren, geen elektrische werkzaamheden.

Planning – OOK ONLINE TE VOLGEN
Deze nascholing is gepland op 13 juli 2020 van 8.00 – 15.00 uur in Bodegraven. Er zijn nog plaatsen beschikbaar dus geef je snel op via onze website www.spa-bv.nl en dan bijPlaagdiermanagement. Mochten er nog vragen zijn, kun je contact opnemen met Mariska Heijkoop via telefoonnummer 0172 – 200 000.

Overig nieuws

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID