B-VCA en VOL-VCA voor BT – 23 juni en 1 juli 2020

De opleiding Basisveiligheid VCA en VOL VCA leidt op tot het officiële VCA-diploma. In de VCA-opleiding staat veiligheid centraal. Veilig werken onder verschillende omstandigheden met verschillende materialen binnen de kaders van de Arbowet.

Inhoud
- Arbowet
- Gevaarlijke stoffen en hun etiketten
- Elektriciteit
- Brand- / en explosiegevaar
- Werken in besloten ruimten
- Werkvergunningen
- Veilige werkplek / werkplekeisen
- Hijs- / en hefwerktuigen
- Werken op hoogte
- Handgereedschap en gereedschapsmachines
- Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Doelgroep
De opleiding is afgestemd op de bestrijdingstechnicus dierplagen, maar is ook goed te volgen voor een ieder die op wil gaan voor het examen B-VCA of VOL-VCA.

Resultaat
Deelnemers aan deze opleiding hebben meer oog voor veiligheidsaspecten voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden die ze verrichten. Door het actief opvolgen van de veiligheidsmaatregelen zal dit leiden tot minder ongevallen en uitval.

Nascholingspunten
Iedereen die slaagt voor het examen ontvangt 25 nascholingspunten van het exameninstituut CPMV.

Cursusduur
2 dagen

Planning
Deze nascholing is gepland 23 juni en 1 juli 2020 van 8.00 – 15.00 uur in Bodegraven. Er zijn nog plaatsen beschikbaar dus geef je snel op via onze website www.spa-bv.nl en dan bij Plaagdiermanagement. Mochten er nog vragen zijn, kun je contact opnemen met Mariska Heijkoop via telefoonnummer 0172 – 200 000

Overig nieuws

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID