Coronavirus, onze maatregelen en lesgeven

Niemand kan er omheen: het Coronavirus.


Onze klanten reageren er heel verschillend op: sommigen zeggen trainingen af waar een ander heel erg blij is dat onze opleiding “Leerling Bestrijdingstechnicus” wel doorgaat. Waar de deelnemers van de eerste groep van de opleiding “Bestrijdingstechnicus Plaagdieren” balen dat hun praktijklessen worden uitgesteld, zijn de deelnemers van de tweede groep blij dat ze hun theorielessen (al dan niet digitaal) kunnen volgen en (vooralsnog) geen vertraging oplopen.

Wij als SPA Groep behoren niet tot een school met honderden leerlingen en wij willen, uiteraard in goed overleg en in klein verband met alle strenge veiligheidsregels in acht nemend, jullie blijven opleiden.

Wel hebben wij strenge voorzorgsmaatregelen getroffen om de veiligheid van onze trainers, maar zeker ook voor jullie als deelnemers te kunnen waarborgen. Want gezondheid is en blijft belangrijk!

De volgende aanvullende maatregelen hebben wij genomen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen:
- alle tafels staan in een andere opstelling, zodat men verder uit elkaar kan zitten (minimaal 1,5 meter)
- de les wordt gestart met een instructie over persoonlijke hygiëne en de Corona status 
- geen handen schudden
- denk aan vaker de handen wassen (wij zorgen voor de middelen hiervoor) 
- extra maatregelen naast de reguliere schoonmaak (vaatwassers/deurklinken en dergelijke worden regelmatig ontsmet)
- op verschillende plekken in het gebouw de RIVM flyer met voorlichting opgehangen.

Kom alleen naar de training als je geen gezondheidsklachten hebt!

Wij volgen de berichten en de updates van het RIVM nauwlettend en volgen deze ook op. Vooralsnog laten we dus, indien mogelijk, alles doorgaan.

Wij vertrouwen erop jullie voldoende geïnformeerd te hebben en gaan ervan uit dat jullie jullie medewerkers hierover inlichten indien zij naar onze trainingen komen. 

Mochten er nog vragen zijn dan kun je contact opnemen met Mariska Heijkoop op telefoonnummer 0172 – 200 000.