Nascholing Risicobeheersing – 28 januari 2020

Binnen Integrated Pest Management (IPM) is het beheersen van de daadwerkelijke risico’s mogelijk. Certificering bij levensmiddelenproducenten eisen het, in de vakbekwaamheid wordt het verplicht getraind en geëxamineerd en op dit moment is er sprake van dat er bepaalde middelen alleen ingezet mogen worden als voldaan wordt aan de systeemwerkwijze van IPM. Maar ook de nu in ontwikkeling zijnde certificeringen om het specifiek gebruik van een biocide mogelijk te maken vragen om het inventariseren van de risico’s. 

In de PCP module “Risico beheersing” wordt zichtbaar waarom en hoe een risico inventarisatie gemaakt kan worden en hoe dit in de praktijk voor je kan werken. 

Er worden risico’s geïnventariseerd, hoe rapporteer je en dan: wat wil je bereiken met de inventarisatie; verbeterplannen maken, borging regelen en natuurlijk een bijdrage leveren aan de werkzaamheden van de Service Technicus en de klant, bewustwording. Maar ook voorbereid zijn op de toekomstige certificering voor buitengebruik van rodenticiden.

Inhoud

  • Risico’s zijn afhankelijk van de omgeving waarin zij voorkomen
  •  Hoe risico’s inventariseren
  •  Het wegen van risico’s; wat is relevant 
  •  Rapporteren  
  •  Verbeterplannen initiëren
  •  Afsluiting bij certificering
Doelgroep

Deze module van de PCP is gericht op iedereen die op een hoger niveau wil acteren binnen de plaagdierbranche. De nascholing is gericht op plaagdierbeheersers, bedrijven en service technici welke met voedselveiligheidscertificering te maken hebben, medewerkers van bedrijven die binnen IPM meer met de RIE willen doen, iedereen die voorbereid wil zijn op certificering. De nascholing ligt op MBO-niveau. 

 

Resultaat
Na het volgen van deze module hebben deelnemers meer inzicht op de wijze waarop ze binnen IPM een goede risico inventarisatie kunnen maken en hoe ze daarmee toegevoegde waarde kunnen leveren. Deelnemers kunnen de gegevens gebruiken voor verbeterprogramma’s en kunnen risico inventarisaties, zoals gevraagd wordt bij het toepassen van specifieke biociden, uitvoeren. 

Planning

Deze nascholing is gepland op 28 januari 2020 van 8.00 – 15.00 uur in Bodegraven. Er zijn nog plaatsen beschikbaar dus geef je snel op via onze website www.spa-bv.nl bij Plaagdiermanagement. Mochten er nog vragen zijn, kun je contact opnemen met Mariska Heijkoop-Callenbach via telefoonnummer 0172 – 200 000. 

Overig nieuws

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID