De eerste MBO3-diploma's zijn uitgereikt!

De AMBOR-branche blijkt veel talenten te hebben


De eerste 51 MBO3-diploma's zijn gisteren in het stadhuis van Utrecht uitgereikt aan medewerkers van Avalex, Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Gemeente Langedijk, Gemeente Meierijstad, Gemeente Oss, Gemeente Zaanstad, HVC, Meerlanden, Spaarnelanden, Stadsbedrijven Utrecht en Waardlanden

Wethouder Klaas Verschuure van Utrecht en Angeline Kierkels, directeur Meerlanden en bestuurslid van de NVRD, spraken de gediplomeerden toe voordat zij door docent Bas Blankespoor (lessen Duurzaamheid in de Beroepscontext) naar voren werden geroepen om hun diploma te ondertekenen. De gediplomeerden mogen heel trots zijn op wat zij behaald hebben, voor zichzelf maar ook voor wat zij hiermee voor de branche en de leefomgeving betekenen. Jezelf blijven ontwikkelen en bijdragen aan de circulaire economie is zo belangrijk.

"Meester Ruud" (lessen Nederlands, Rekenen en Loopbaan & Burgerschap) bracht vervolgens een gedicht met een persoonlijke boodschap voor "de jongens": Wees trots. Kijk wat je bereikt hebt. Doe jezelf versteld doen staan. Maak er wat van. Jijzelf kunt voor verandering en ontwikkeling zorgen.

Uiteindelijk kregen de gediplomeerden hun diploma uitreikt door de leidinggevende en/of het management van de eigen organisatie. De feestelijke middag werd afgesloten met een gezellige borrel, waarbij iedereen, samen met de meegekomen familie, kon nagenieten van deze mijlpaal!De sector ‘AMBOR’ gaat met MBO3 voor duurzaamheid.

Er is veel geleerd over de brede duurzaamheidsontwikkeling in het beroep van de AMBOR-medewerker. Het gaat over advies met betrekking tot grondstoffen, maar ook over energiegebruik, hergebruik, werken zonder chemische middelen, het slim inzetten van machines, CO2 voorkomen, duurzaam beheer en werkgelegenheid. Voor de studenten is hun gezondheid en zelf duurzaam inzetbaar zijn en blijven misschien wel het belangrijkste.

"Afval bestaat niet meer, maar de Coördinator afvalinzameling is een heel nieuw beroep"

Met MBO-3 is het is een veelzijdiger beroep geworden. Je moet er veel voor kunnen; naast kennis van techniek en vaardigheid hierin moet je ook verstand hebben van de afval- en grondstoffen of het beeldgericht en ecologische beheer. Ze kunnen een veiligheidsinspectie uitvoeren binnen de verschillende werkzaamheden in de buitenruimte. Daarnaast kunnen ze uitleg geven over de duurzaamheidsdoelstellingen van de eigen organisatie. De veelzijdigheid van hun ontwikkeling blijkt ook uit de verbeterde communicatievaardigheden, waarin grote stappen zijn gemaakt. Je kunt deze specialisten rustig voor een boodschap naar burgers sturen.

Succesfactoren

Een zeer belangrijke succesfactor is het grote enthousiasme en de bereidwilligheid onder medewerkers om na hun MBO-2 verder te studeren en ontwikkelen en de niet aflatende drive van de SPA-opleidingscoördinatoren en -projectleiders om het scholingsproces volledig voor elkaar te krijgen. Daarbij de lange dagen en positieve bijdrage van de SPA-  en AVENTUS-docenten die het programma tot een succes hebben gemaakt. Tot slot mag niet vergeten worden dat er achter de schermen heel hard gewerkt is aan de totstandkoming en erkenning van deze MBO3-opleiding door SPA Groep, ROC AVENTUS en gecertificeerd examenleverancier ESS.


Duurzaam werken en beheren vraagt om nieuwe inzichten en nieuwe kennis. Er is daardoor veel belangstelling voor de kersverse MBO-3 opleiding ‘AMBOR’ (Afval, Milieu en Beheer Openbare Ruimte). Tot op heden zijn er al 170 leerlingen in 10 klassen gestart.

Overig nieuws

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID