Bedwantsen in de praktijk – 19 september 2019

Het korte nascholingsprogramma ‘Bedwantsen in de praktijk’ legt de nadruk op de problemen die bedwantsen kunnen veroorzaken. Bedwantsen zijn de laatste jaren enorm in opmars.

In de grote steden van de Verenigde Staten, Canada en Australië kan men van een ware plaag spreken. Er zijn in diverse landen al handboeken en protocollen hoe je problemen met bedwantsen te lijf dient te gaan. Ook worden er op steeds grotere schaal seminars en bijeenkomsten georganiseerd.

In West Europa en ook in Nederland neemt het aantal bedwantsen de laatste vijf jaar pas echt toe.

Van enkele tientallen meldingen in 2003 is er op dit moment sprake van enkele honderden meldingen per jaar.  Vooral in de hotelbranche zijn er veel meldingen maar we komen bedwantsen ook op steeds “vreemdere” plekken tegen, zoals: woningen, ziekenhuizen, studentenhuisvesting, vrachtwagens, treinen, vliegtuigen enzovoort.

Het National Pest Management Association (NPMA) introduceerde in 2011 in de Verenigde Staten het ‘Best Management Practices voor Bed Bugs (BMP)’. In deze code is omschreven welke factoren van belang zijn om tot een goed resultaat te komen. Hierbij valt onder andere te denken aan opleiding en voorlichting van (hotel)personeel, schoonmaak en inspectie.

Ook zien we de laatste jaren een toename van alternatieve bestrijdingsmethodes. Tijdens deze nascholing gaan we dieper in op de zogenoemde ‘hittebehandeling’.

Tenslotte is er volop gelegenheid om vragen te stellen en te discussiëren.

Inhoud:

-      Biologie 

-      Preventie 

-      IPM 

-      Inspectie 

-      Wet en regelgeving 

-      Biociden 

-      Hittebehandeling 

-      Alternatieve methoden

Doelgroep: 
De cursus is gericht op bestrijdingstechnici, accountmanagers van dierplaagbeheersingsbedrijven. 

Resultaat: 
Na het volgen van de cursus heeft de deelnemer meer zicht op de leefwijze, verspreiding  en schade van de bedwants. Door de praktijksimulatie krijgt men meer informatie over reguliere bestrijding, preventie monitoring en alternatieve bestrijdingen.

Nascholingspunten: 
25 nascholingspunten voor gediplomeerde bestrijdingstechnici

Planning 

Deze opleiding is gepland op 19 september 2019 van 8.00 - 15.00 uur in Bodegraven. Er zijn nog plaatsen beschikbaar dus geef je snel op via onze website www.spa-bv.nl bij Plaagdiermanagement. Mochten er nog vragen zijn dan kun je contact opnemen met Mariska Heijkoop-Callenbach op telefoonnummer 0172 – 200 000.Overig nieuws

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID