Toepassen van IPM – 14 mei 2019

De nascholing “Toepassen van IPM ” legt kort uit wat IPM is en gaat daarna in op de risico-inventarisatie volgens IPM, de basisprincipes van IPM en het praktisch toepassen ervan. We stellen determinatie aan de orde en bespreken het gebouw, de hygiënestatus en het creëren van een nulniveau. We discussiëren over het belang van monitoring en inspectie alsmede awareness via gerichte overdracht van kennis als pijlers van het IPM-plan. Vervolgens gaan we in op de  toegevoegde waarde van IPM door het structureel toepassen van IPM. Daarbij brengen we IPM in verband met plannen, wetgeving en certificering.

Inhoud                                                                     

Doelgroep
De nascholing is gericht op plaagdierbeheersers, medewerkers van bedrijven die IPM willen toepassen, handhavers of geïnteresseerden die meer willen weten over de toepassingsmogelijkheden van IPM. De nascholing ligt op MBO-niveau. 

Resultaat     
Na het volgen van deze training hebben deelnemers meer zich op de wijze waarop ze IPM kunnen toepassen in een bedrijf en hoe ze daarmee toegevoegde waarde kunnen creëren. Daarbij krijgen ze scherp voor ogen de mogelijkheden die IPM biedt bij de beheersing van plaagdieren. 


Uitvoering
De nascholing bestaat uit theorie afgewisseld met discussies over de toepassingsmogelijkheden van IPM en de toegevoegde waarde die IPM heeft bij je dienstverlening.


Nascholingspunten/-dagdelen
25 nascholingspunten voor gediplomeerde bestrijdingstechnici (per 1 januari 2014 heeft deze nascholing een waarde van 2 dagdelen).  

Planning

Deze nascholing is gepland 14 mei 2019 van 8.00 – 15.00 uur in BODEGRAVEN. Er zijn nog plaatsen beschikbaar, dus geef je snel op via onze website www.spa-bv.nl bij 'Plaagdiermanagement'. Mochten er nog vragen zijn dan kun je contact opnemen met Mariska Heijkoop-Callenbach op telefoonnummer 0172 – 200 000. 

Overig nieuws

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID