Teamleider Themadag: 14 november 2018

Teamontwikkeling in lerende organisaties

Op 14 november 2018 organiseren wij weer een Teamleider Themadag.

De Teamleider Themadag is d้ gelegenheid voor teamleiders binnen de branche van Afval- en Milieubeheer en Beheer Openbare Ruimte (AMBOR) om elkaar te ontmoeten, op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en zich te verdiepen in de werkwijze van andere organisaties. Op de themadag wordt er een theoretisch kader geschetst dat zal dienen als uitgangspunt voor kennisdeling. Aan de hand van verschillende cases word je meegenomen in de ontwikkelingen en mogelijkheden van operationeel management en maak je samen met collega-teamleiders een koppeling naar de dagelijkse praktijk.


Hoe ontwikkel je jouw team tot een professioneel team?

Van operationeel leidinggevenden wordt verwacht dat zij invulling geven aan de organisatiedoelstellingen. Dat is zeker geen makkelijke taak, omdat de teams zeer divers zijn. Met een combinatie van kwetsbare mensen, professionals (met of zonder opleiding) en door en/of uitstroom. Evengoed dient toch de juiste kwaliteit geleverd te worden. Daarnaast wordt ook nog verwacht dat er aan continue kwaliteitsverbetering gewerkt wordt, wat de druk op deze teams doet toenemen.

Tijdens deze themadag staat de rol van operationeel leidinggevenden in de lerende organisatie centraal. Als operationeel leidinggevende is het namelijk belangrijk om:

Op die manier kan ook een stappenplan gemaakt worden voor duurzame inzetbaarheid.


Experts

De masterclass wordt verzorgd door Wouter Jansen (bedrijfskundige) en Nelleke Pronk (sociaal psycholoog). Zij zijn experts op het gebied van operationeel management en lerende organisaties, met ruime praktijkervaring op verschillende niveaus in de branche en met inspirerende werkwijzen. Daarnaast worden er gastsprekers uit de branche uitgenodigd om hun ervaringen te delen.


MELD JE NU AAN! https://www.spa-bv.nl/pagina/p/160/tid/15

== Er is een beperkt aantal plekken, dus wees er snel bij ==