29 oktober: Nascholing Voedselveiligheid

Bestrijdingstechnici komen regelmatig bij bedrijven die te maken hebben met ons dagelijks voedsel zoals supermarkten, bakkerijen, horecaondernemers en bedrijven in de voedselindustrie, maar ook sportkantines en tankstations vallen daar onder. Om ons voedsel te beschermen is het noodzakelijk een aantal maatregelen te treffen. Het geheel van maatregelen ligt wettelijk vast. De toepassing van HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) is verplicht voor iedereen die te maken heeft met voedsel. Voor het verantwoord bestrijden van dierplagen in bedrijven die voedsel bereiden, verwerken, bewerken of vervoeren is kennis van HACCP noodzakelijk.

In de cursus gaan we in op de HACCP-principes. We plaatsen de principes binnen de wettelijke kaders en leggen de relatie met dierplaagbeheersing. Daarbij gaan we in op de verschillende risico’s waartegen de ondernemer maatregelen moet treffen. Ook bespreken we toezicht, controle en auditing. Tenslotte laten we een aantal belangrijke hygiënecodes en normen de revue passeren. 

Inhoud:

Doelgroep: 
Bestrijdingstechnici en medewerkers in bedrijven en instellingen die te maken hebben met HACCP en de problemen van plaagdieren. Speciale voorkennis is voor deze cursus niet vereist.

Resultaat: 
Deelnemers zijn op de hoogte van de wet- en regelgeving in relatie tot voedselveiligheid. Zij zijn in staat de HACCP-principes te relateren aan plaagdierbeheersing en weten hoe zij de bestrijding ter hand moeten nemen. Cursisten kunnen tenslotte een aantal belangrijke  hygiënecodes en normen interpreteren. 

Nascholingspunten/-dagdelen: 
25 nascholingspunten voor gediplomeerde bestrijdingstechnici (per 1 januari 2014 heeft deze nascholing een waarde van 2 dagdelen).  

Planning:

Deze nascholing is gepland op 29 oktober 2015 van 8.00 – 15.00 uur in BODEGRAVEN. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, dus gee je snel op via onze website www.musca.nl bij Plaagdiermanagement.

Mochten er nog vragen zijn, dan kun je contact opnemen met Mariska Callenbach op telefoonnummer 0172 – 200 000. 

 

Overig nieuws

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID