Opleiding/examinering beheersing rattenpopulaties

Met de nieuwe eisen van het CTGB met betrekking tot het buitengebruik van rodenticiden zet de professionalisering in de plaagdiermanagementbranche door. Dit betekent dat bedrijven, gemeenten maar ook agrariërs aan deze eisen moeten voldoen. Dit moet afgerond zijn op 1 januari 2017. Nadat duidelijk werd dat het CTGB het actief bestrijden met rodenticiden buiten gebouwen wilde verbieden, heeft de NVPB het initiatief genomen om in gesprek te gaan om een definitief, onder alle omstandigheden geldend, verbod te voorkomen. Het CTGB bleek gevoelig voor de argumentatie van de NVPB, maar stelde daarbij nadrukkelijk dat rodenticiden alleen in uiterste gevallen en onder gecontroleerde omstandigheden toegepast mogen worden. Hiermee is de NVPB aan de slag gegaan en heeft een handboek opgesteld dat uiteindelijk in april 2015 is geaccepteerd door het CTGB. Daarmee is de weg vrij om de opleiding, het examen en de certificering op te zetten. 

Opleiding

Volgens het handboek moeten personen die werkzaamheden verrichten bij het beheersen van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen een aanvullende opleiding volgen. Daarbij staat de kennis van het protocol in de opleiding centraal. De opleiding sluit af met een examen. Bij een voldoende resultaat krijg je ook nascholingspunten toegekend. Voorlopig schatten we in dat deze nascholing één dag duurt, met aansluitend het examen. Wij verwachten dat we in het najaar van 2015 kunnen starten met de opleiding.

Protocol

Het protocol bestaat uit een algemene werkwijze die veel plaagdiermanagementbedrijven nu min of meer ook al hanteren.  Essentieel is dat professionals een goed dossier aanleggen waarbij de de stappen doordacht zijn, daarbij wordt er genoteerd en de juiste keuzes worden gemaakt alvorens over te gaan tot uitvoering. Het goed in kaart brengen van risico’s om van daaruit de juiste aanpak op te stellen is cruciaal bij het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak.

Mochten er nog vragen zijn, dan kun je contact opnemen met Mariska Callenbach via telefoonnummer 0172 – 200 000. 

 

Overig nieuws

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID