Nascholing Bestrijding Bruine - en Woelrat met gas

10 maart 2015 samen met Edialux

Op 3 oktober 2014 heeft het CTGB het gasvormende biocide “Edialux Tabletten” toegelaten onder toelatingsnummer 14574N. Het middel mag enkel door gespecialiseerde, professionele gebruikers worden toegepast.

Doelorganisme: bruine rat en woelrat.

Toepassing: in duidelijk lokaliseerbare holen die afgescheiden zijn van holen van andere knaagdieren en van gebouwen.

De toepassing is aan zeer strenge regels en eisen gebonden. De toepasser dient in het bezit te zijn van gassingleider fosforwaterstof voor toepassing buiten. Bij ieder gebruik zal de toepasser vooraf een melding moeten verrichten aan de handhavende instantie (ILenT). Afzettingen ter plaatse en veiligheidsmetingen behoren standaard bij deze toepassing.

Inhoud van training op hoofdlijnen:

 

De eerste cursu staat gepland op 10 maart 2015, samen met Edialux die als distributeur van dit middel optreedt.

 

Overig nieuws

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID