Tweede Teamleider Themadag: 5 november

Begeleiden van verandering

Op 5 november 2014 organiseren wij de tweede Teamleider Themadag.

De Teamleider Themadag is dé gelegenheid voor teamleiders binnen de branche van Afval- en Milieubeheer en Beheer Openbare Ruimte (AMBOR) om elkaar te ontmoeten, op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en zich te verdiepen in de werkwijze van andere organisaties.

Operationeel leidinggeven in tijden van verandering

Van operationeel leidinggevenden wordt verwacht dat zij de boodschap van het management doorvertalen naar de werkvloer. Dat is zeker geen gemakkelijke taak, omdat leidinggevenden vaak niet vooraf betrokken worden bij de besluiten van het management. Tijdens deze themadag staat de rol en de taak van operationeel leidinggevenden in tijden van verandering centraal. Er wordt ingezoomd op actuele ontwikkelingen in de branche – zoals bezuinigingen, samenwerken met de doelgroep, fusie en samenwerking – en het effect daarvan op de organisaties en het operationeel management.

Bij het doorvoeren van veranderingen merkt de teamleider als eerste het effect van de verandering op de motivatie en prestatie van zijn/haar medewerkers. Voor de uitvoering van de taken is de teamleider hiervan afhankelijk. Aan de teamleider dus de taak om 1: Kennis te hebben over hoe je ervoor zorgt dat je voldoende goede mensen en middelen krijgt om je taken goed uit te kunnen voeren en 2: om zijn/haar medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden in dit proces.

Koppeling dagelijkse praktijk

Op de themadag wordt er een theoretisch kader geschetst dat zal dienen als uitgangspunt voor kennisdeling. Aan de hand van verschillende cases word je meegenomen in de ontwikkelingen en mogelijkheden van operationeel management en maak je samen met collega-teamleiders een koppeling naar de dagelijkse praktijk.

Experts

De masterclass zal verzorgd worden door Wouter Jansen (bedrijfskundige), Arjan de Bruin (AMBOR-deskundige) en Nelleke Pronk (sociaal psycholoog). Zij zijn experts op het gebied van operationeel management en het implementeren van veranderingen, met ruime praktijkervaring op verschillende niveaus in de branche en met inspirerende werkwijzen.

De tweede Teamleider Themadag is inmiddels vol. Je kunt je aanmelden voor de derde Teamleider Themadag op 12 maart 2015.

 

Overig nieuws

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID