Status buitengebruik rodenticiden

Zoals bij velen bekend, is er veel gaande rondom de toelating van rodenticiden voor buitengebruik.

De status op dit moment is:

Rodenticiden zijn als werkzame stof Europees als een stof met een hoog risico beoordeeld. Dit betekent dat er aanzienlijke (milieu)risico’s zijn die beheerst moeten worden.

De producten waarin deze hoge risicostoffen verwerkt zijn, worden alleen nog toegestaan als de risico’s onder controle zijn. De voorheen gebruikelijke manier van werken zorgt voor onvoldoende borging en is daarom verboden.

De plaagdierbranche verwacht problemen als deze middelen niet meer toegestaan zijn en heeft het gesprek met het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) geopend. Dit om de mogelijkheden te bekijken om deze middelen onder voorwaarden in te mogen zetten.

In een overleg met Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT), CTGB en de brancheorganisaties Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement bedrijven (NVPB) en Platform Plaagdierbeheersing Nederland (PLA..N) heeft men overeenstemming bereikt over de beperking van risico’s door het invoeren van een gestructureerde werkwijze. Toelating is dan wel mogelijk onder nog nader vast te stellen voorwaarden. Het werken volgens Integrated Pest Management (IPM) is daarbij als werkwijze geadopteerd.

Er zijn op dit moment enkele middelen die een tijdelijke toelating hebben gekregen, tot december dit jaar. Daarna zal er of een algeheel verbod komen of een aangepaste IPM-werkwijze verplicht worden.

In ieder geval zal het plaatsen van de huidige generatie rodenticiden buiten, zoals dat tot nu toe gebeurde, niet meer mogelijk zijn. Een andere manier van werken en omgaan met klanten is onvermijdelijk.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jenno Brookman (06 – 21593718). Jenno heeft zitting in de werkgroep die aan dit dossier werkt.

 

Overig nieuws

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID