Opleiding Teamleider van start

Er zijn nog enkele plekken beschikbaar!

De opleiding Teamleider Afvalinzameling en Reiniging (TL)  gaat van start! Op 31 januari 2014 vindt de eerste lesdag plaats en verwelkomen wij teamleiders of aankomend teamleiders van Afvalservice West (ASW), Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard (RAD), Gemeente Rotterdam, Brabants Afval Team (BAT), Gemeente Amsterdam,  Omrin, Meerlanden NV en Gemeente Woerden. 

Teamleiders vervullen een sleutelpositie en worden geacht zowel goed met elkaar en de werkvloer te kunnen communiceren als ook met het management, de burgers en de opdrachtgevers. Centraal in de opleiding Teamleider Afvalinzameling en Reiniging staat het verwerven van kennis en het ontwikkelen van competenties en vaardigheden, gericht op de taken en verantwoordelijkheden van leidinggevenden.

De door de branche erkende opleiding biedt voor aankomende en ervaren teamleiders de basis om zich (verder) te ontwikkelen in hun functie als teamleider.

Voor deze opleiding zijn nog enkele plekken beschikbaar.

Meld u snel aan voor de opleiding Teamleider Afvalinzameling en Reiniging!

 

Overig nieuws

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID