Ontwikkeling ploegcoördinatoren Amsterdam Centrum

Opleidingstraject gericht op leidinggeven en SRB

Alle ploegcoördinatoren van Amsterdam Stadsdeel Centrum hebben begin dit jaar het opleidingstraject succesvol afgerond. Het traject bood zowel ontwikkeling op het gebied van communicatie als op het gebied van vakkennis. Leidinggeven en ' Smart Werken met Beelden'  vormden het uitgangspunt, waarbij is ingegaan op vaardigheiden binnen de rol van ploegcoordinator en de vakkennis die nodig is voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

De ploegcoördinatoren zijn tijdens het traject handvatten aangereikt om boven de ploeg uit te kunnen stijgen en dus de rol ook goed te kunnen en durven pakken; één lijn trekken richting medewerkers, zowel in rol van ploegcoördinator als het gaat om sturen op gedrag als een uniforme aanpak en uitvoering van de werkzaamheden.

Er is enthousiast geregaeerd op het traject: "De ploegcoördinatoren zijn zich meer bewust geworden van hun rol en gebruiken het moment om met hun collega’s te sparren over zaken die spelen op de werkvloer.", aldus docent Nelleke Pronk. Bij alle oefeningen gingen de ploegcoördinatoren gemotiveerd aan de slag gegaan, waarbij geen drempel gevoeld werd om zijn/haar mening te geven. Het blijkt succes- en zinvol traject te zijn geweest: "Ploegcoördinatoren zoeken elkaar meer op om te overleggen en ze leveren meer input voor bijvoorbeeld werkoverleggen. Amsterdam Centrum is blij met deze positieve verandering.", aldus teamleider Jeroen Willems. 

De ploegcoördinatoren zelf hebben ook deze positieve ervaring: "Ik heb geleerd om een spiegel voor te houden, meer naar mezelf te kijken zodat ik daarmee ook eerlijk naar andere kijk. De stof werd op speelse maar wel zakelijke manier zeer duidelijk uitgelegd." "Ik heb mijn bekwaamheid in communicatie en motiveren weten te verbeteren."

 

Ga naar

Overig nieuws

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID