Deskundigengroep MBO-1 Afvalinzameling gestart

Belangrijke bijdrage vanuit de branche

Eind maart is de deskundigengroep MBO-1 beroepsopleiding Afvalinzameling gestart. Deze groep bestaat uit verschillende mensen uit de branche; Harrie Bakker (GAD Bussum), Theo Heller (Stadswerken Utrecht), Els van der Jagt (Meerlanden), Ria Groenland (Meerlanden), Rene Tielkemeijer (ROVA), Dave Heijt (Amsterdam Stadsdeel Zuid), Davy Kroon (Amsterdam stadsdeel Zuid), Louis de Groot (Omrin) en Bob Brussen (Roteb) brainstormen samen met Hans Nijboer, Eefje Fehres en Ronald Ravesteijn van SPA Groep over de inhoud en de examinering van de opleiding.

Men was erg enthousiast en zag het belang in van hun bijdrage vanuit de branche. Per jaar zullen er circa vier bijeenkomsten, van een dagdeel, plaatsvinden. Tijdens de komende twee bijeenkomsten zal er aandacht besteed worden aan het ontwikkelen van de Proeve van Bekwaamheid (= het praktijkexamen) en Mondelinge kennistoets (= het theorie examen).

Ga naar

Overig nieuws

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID