Maak kennis met de MBO Klankbordgroep

Wij stellen graag de MBO Klankbordgroep aan u voor. Het gaat om een groep deskundigen uit de markt die zeer betrokken zijn bij de ontwikkeling van reinigingsdiensttaken. Zij zetten zich hier persoonlijk voor in en staan volledig achter het MBO-concept teneinde de branche verder te professionaliseren.

 

 

 

 

 

Achterste rij, van links naar rechts:

Fred Bleekemolen (Gemeente Amsterdam – Stadsdeel Oost), Henny de Wit (Aanzet advies en begeleiding B.V. ) en Wouter Jansen (SPA Groep)

 

Middelste rij, van links naar rechts: 

Charles Huijbregts (Gemeente Tilburg Dienst Bedrijven), Ronald Ravesteijn (SPA Groep) en Harry van Eendenburg (Gemeente Rijswijk)

 

Voorste rij, van links naar rechts:

Herman Beerding (Beerding Management Support) en Peter van Hartingsveldt (Irado N.V.)

 

De MBO Klankbordgroep is een doorontwikkeling van de RWS Klankbordgroep. Deze klankbordgroep was ontstaan als vervolg op de RWS Terugkomdag van 18 februari 2011, waarbij alle instanties die het ‘Resultaatgericht Werken met Schoonheidsgraden’ hebben ingevoerd aanwezig waren. Het doel van deze klankbordgroep, die bestond uit een aantal geïnteresseerde deelnemers van de RWS Terugkomdag, was gezamenlijk na te denken en initiatieven te bespreken om de RWS-methode te borgen en verder in de reinigingswereld onder de aandacht te brengen. Tijdens de laatste bijeenkomst op 2 november j.l.  is de naam van de RWS Klankbordgroep gewijzigd in MBO Klankbordgroep.

Unaniem werd tijdens deze bijeenkomst namelijk besloten de expertise van de deelnemers voortaan in te zetten ten behoeve van advisering over, ondersteuning aan en het geven van feedback bij het opstellen van de exameneisen en  toetsen voor de nieuwe MBO-beroepsopleidingen die door SPA Groep worden verzorgd. Deze opleidingen verlenen de medewerkers die werkzaam zijn bij de reiniging van de openbare ruimte een zogenaamde startkwalificatie.

 

Ga naar

 

Overig nieuws

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID